"Kerri killa"
Den starkast flödande källan är den s.k. "Kerri killa" belägen djupt inne i skogen söder om Rävninge. Källådern löper djupt under marken. Anses hälsosamt och dracks mycket i början av 1900 talet. även källan i skogen sydväst om kyrkbyn var förr mycket berömd för sitt goda och hälsobringande vatten.