Luhrsjön.
Badplatsen vid Lursjön Lursjön med camping och servering under sommarhalvåret, här kan Du även hyra båt.
För fiskeintreserade finns många möjligheter.
Badplatsen vid tottarp tillhör norra skånes bästa badvatten.

Stora Lindön.
Ön är Lursjöns största ö och har fått sitt namn av att det växer ett praktfullt bestånd av lind på öns centrala del. Lind är ett ädellövträd och förekommer relativt sparsamt i våra trakter.
Ön ägs gemensamt av markägare i byarna Skärseröd Tockarp, Pinkatorpet, Lur och Piparp. Ön är alltså privatägd och inte allmän egendom.
Mitt på ön finns en punkt markerad, där tre socknar sammanstrålar. nämligen Hästveda, Farstorp och Stoby. Ön är i detta avseende unik.
På grund av sin frodiga grönska, med många olika arter av träd och blommor är ön mycket vacker. Stora stenblock förhöjer skönhetsvärdet.
Du är välkommen att besöka ön, då du gör en båttur på Lursjön. Ön är dock ganska liten och därför känslig för alltför stort slitage. Så hjälp oss att vårda vår vackra ö så att den kan bli till glädje för även kommande generationer.