Innan "Tomtebo" blev stubbe hade granen varit med om en del.
Den planterades någon gång under första hälften av 1800-talet.
Julstormen 1902 bröts toppen av 18m upp. Efter några år bildades tre nya toppar och granen växte vidare. Under tiden blev granen ihålig.
Vid stormen 1980 bröts sedan granen åter en bit upp.
Med tak över och en dörr på sidan uppstod "Tomtebo" och tomten kunde flytta in.
Ide och konstruktör: Anders Lennartsson