Hästvedas intresseförening är en förening som arbetar för att främja Hästvedaortens (vilket motsvarar Hästveda församling) intressen genom att verka för

Under verksamhetsåret kommer vi att arbeta med följande frågor i enlighet med vårt Handlingsprogram.
Tidigare punkter som vi har arbetat med.

Vår styrelse.

Vår vision:

  • Att Hästveda blir den mest attraktiva orten i nordöstra Skåne med bred service och mycket goda kommunikationer för trivsamt och ökat boende med fler och växande företag.

  • Att Hästveda blir den mest attraktiva orten i nordöstra Skåne som är välkänd för ett varierande utbud inom kultur och för en mycket vacker och omväxlande natur nära Luhrsjön.

    Det är viktigt för föreningen att så många som möjligt blir medlemmar. Medlemsavgiften för dig som privatperson är enbart 30 kr per år. Även juridiska personer / företag kan bli medlemmar men då är medlemsavgiften 100 kr per år. Inbetalning av medlemsavgift kan ske till styrelseledamot eller på BankGiro : 5458-6284.

    Stadgar för föreningen    ladda ner Stadgar för Hästvedas Intresseförening.pdf   [38 kb]