Styrelsen i Hästvedas intresseförening
  Ordförande Alf Månsson
  Sekreterare Gun Wahlgren
  Kassör Conny Runeke
  Ledamot Jörgen Nilsson
  Ledamot Ronny Björklund
  Ledamot Bengt-Anders 'Bamse' Christensen
  Ledamot Anne-Marie Palmgren
  Supleant Rickard Wedin
  Supleant Helena 'Mimmi' Nordh-Fherm
 
  e-post styrelsen@hif.m.se
  adress c/o Karlavägen 14, 280 23 Hästveda