Under tidigare verksamhetsår har vi arbetat med följande frågor varav ett antal är slutförda: