Några fakta om Hästveda stationssamhälle

Källor: kommunala och municipala protokoll mm.