ÖSTRA GÖINGE HÄRAD.

Hästveda socken, adr. Hästveda.

Folkmängd 1,821 inv., areal 5,846 hektar.

Socknen är moderförsamling till Farstorp, tillhör Villands och Ö. Göinge domsaga, Ö. Och V. Göinge fögderi, Ousby länsmanadistrikt samt för värnpliktiges inskrifning Hessleholms rullföringsområde n:o 13. Pastoratet är regalt af 3:dje klass under Ö. Göinge kontrakt.
Byar: Asmundtorp, Askustorp, Asmastorp, Benarp, Boarp, Bäckaröd, Eskeberga, Esestorp, Frostenstorp, Hästveda, Gerastorp, Mannarp, Ottarp, Perstorp, Påarp, Refninge, Skärseröd, Sjörröd, Smörby, Sonaboda, Stenkeslycke, Tottarp, Tubbarp, Vifvarp, Åbuen.

Socknen är belägen i nordöstra häradet mellan Tydingesjön i öster och Lursjön i väster; i sydväst på gränsen ligger Ottarpssjön och inuti socknen vid järnvägsstationen den obetydliga Lillasjön. Marken är småkuperad genom kullar, backar och åsar. Jordmånen är något växlande, till en del god mulljord, på andra ställen mager och grusig. Torfjord förekommer ganska allmänt (i odling). Nära hälften af socknens areal utgöres af s. k. skogsmark; skogen består af både löf- och barrskog. Det närmaste järnvägsstationen liggande området utgörs enligt kungl. Bref af åt 1887 ett särskild municipalsamhälle, nu räknade omkring 450 inevånare. Hästveda var jämte Ousby bland de få socknar inom Ö. Göinge härad, som ganska tidigt fick bekvämare förbindelse genom Södra stambanans dragande genom densamma. Vid stationen uppstod då tämligen snart ett område med mera sammanträngd befolkning, för hvilket sedan municipalordning fastställdes. Kort innan hade samhället fått ännu en järnvägsförbindelse, Hästveda -Karpalund - Kristianstad, öppnad 1886. Torgdag hålles hvarje torsdag, stortorgdag andra torsdagen i april, juli och oktober. Förening: Nykterhetsfolkets sjukkassa. Sockenbiblioteket: 200 band, föres. R. Holmberg


Kykoherde: P. Lafvesson, prost
v. Pastor: Otto Theding.
Kyrkovärdar: Kjersten Olsson, Esest, Lars Larsson, Refninge.
Organinst och klockare: H. Åstrand.
Folkskollärare: Måns Carlsson, Olof Thelander.
Lärarinna: Johanna Niklasson.
Småskollärarinnor: Thilda Svensson, Elis Sassarsson.
Ordf. i kommunalstämman: Handl. Sven Nilsson.
Ordf. i kommunalnämnden: S. Krigström.
Ordf. i brandstodskomitén: Kjersten Olsson.
Nämndeman: Måns Niklasson, Esestorp.
Gode män vid lantmäteriförrättningar: Kjersten Olsson, Sven Johansson.
God man för tillsyn öfver förmynderskap: Nils Persson.
Polisuppsyningsman: B. Sjögren.
Fjerdingsman: dens.
Barnmorska: Hanna Persson.
Utgifter 1904: pr fyrk 70 öre.

Post- och järnvägsstation.

Hästveda. Föreståndare: G. Siegbahn.
Stationsskrifvare: O. Paulsson.
Hotell.
Egare: N. O. Bonthron.

Handlare.

A. Nilsson, mjöl och div., Nils Holmberg, div., Per Bengtsson, mjölh., Sven Nilsson, järnh. C. Edv. Andersson, div., S. S. Nilsson, div., L. P. Andersson, Hanna Johnsson, skoaff., Clara Bomark & C:o, modeaffär, Hanna Viberg, div., alla i Hästveda.

Öfriga näringdidkare.

Bagare: Johannes Jönsson, Fru Helena Löfkvist, Hästveda.
Bokbindare: Otto Johnsson, Hästveda
Målare: Nils Jönsson, Hästveda
Skomakare: Sv. Persson, Hästveda
Slaktare: Nils Jönsson, Hästveda, N. Nord, Boarp.
Smeder: N. Bengtsson, N. Östberg, Johan Landin, Hästveda
Snickare: Karl Björklund, Hästveda.
Toffelmakare: L. C. Johnsson, Hästveda
Trädgårdsmästare: Per Nilsson, K. A. Viberg, Hästveda
Tunnbindare: S. Krigström, Hästveda.

Industriella anläggningar.

1904 års
taxeringsväde

Hästveda stäkelsefabrik.......... 5,000 kr.Jänh. Sv. Nilsson m. fl
Hästveda ångsåg.................... 3,000  "Per Olsson och Nils Nilsson.
Hästveda andelsmejeri............ 3,000  "Föreningen.
Eskeberga kvarn....................    500  "Sven Jönsson.

Jordegendomar.Hemmanets namn o. Nummer.


Mantal.
1904 års taxerings-
väde

Egare eller innehafvare

Benarp
3/16
16,000Sven Johnsson.
Boarp
3/8
15,000Johan Nilsson.
Eskeberga
1/3
11,000Sven Jönsson.
Esestorp
3/8
10,000Kjersten Olsson.
Södra Esestorp
1/3
16,000Måns Niklasson.
Hästveda
9/32
10,000Sven Nilsson d.ä.
     "
3/16
20,000Klockaregården.
     "14,800 Oskar Nilsson.
Mannarp
1/4
15,000Nils Persson.
     "
9/32
16,000Jeppa Nilsson.
Perstorp
3/8
12,000Bengta Nilsdotter.
Refninge
17/64 5/24
17,100Lars Larsson.
     "
3/8
10,000Elna Andersson.
     "
3/64 1/2
13,900Tufve Svensson.
Skäseröd
3/64 5/16
11,000Arr. Johan Andersson.
Smörby
1/4
12,000Olof Olsson.
Stenkeslycke
9/16
16,800Grossh. Nils Sjöréns sterbh., Köpenh
Vifvarp
3/8
11,000Nils och Olof Persson.
Sjörröd
1/2
12,000Arr. Nilsolsson.
Lägenheter:
Hotell12,500 N. O. Bonthron.
Handelslägenhet   9,000N. Nilsson.
        "  6,000 Sv. Nilsson.
        "  5,500 P. Bengtsson.
        "  5,000 C. Edv. Andersson.
Hela socknen:
Jordbruksfastighet 797,200 kr.
Annan        " 176,900  "


Utdrag ur : " Kalender öfver Skåne och Blekinge1904. "