Före 2500 f.kr.
2500-1500 f.kr.
1500-500 f.kr.
500 f.kr - 800 e.kr
800-1250
1250-1520
1520-1611
1611-1718
1718-1809
1809-1865
1865-1914
Ädre stenåldern
Yngre stenåldern
Bronsådern
Järnåldern
Vikingatiden
Medeltiden
Äldre Vasatiden
       
 
byanamn -lösa och -löv, uppkommer
        Dackefejden Skåne svenskt 1679      
       
Hästveda kyrka byggs
        1850-talet hade socknen
sin första skola färdig