Tidigaste notering
Det äldsta dokument där Hästveda omnämnes är angående en bestämning av gränserna emellan socknarna Häetveda Farstors och Stoby. Aktstycket är från början av 1200-talet och finns intaget i Neerologium Lundense, en bok, där gåvorna, som skänktes till kyrkan, inskrevs.