Vy över Lillasjön, foto KP Sedan 20 år arbetar Lillasjöns Naturvårdsförening för ett återskapandet av Lillasjön. Känns problemet enbart lokalt? Glöm aldrig - vattnet i alla våra sjöar når slutligen havet. Havets vattenkvalitet blir därmed aldrig bättre än det underlag vi medborgare "skickar dit". Följaktligen måste ALLA SJÖAR och vattendrag avgiftas och restaureras om havet ska kunna möta framtiden. Våra vattendrag uppvisar fula historiska miljöarv. Felaktiga sjösänkningar - bristfälliga eller obefintliga reningsverk - gödande tvättmedel - massor av okunskap. Men okunskap, får inte hindra framtiden. Lillasjöns Naturvårdsförening har mer än 400 medlemmar. Till dags dato, har föreningen ideellt insamlat och investerat mer än 1/4 miljon kronor. ALLT FÖR LILLASJÖN. Genom vassklippning, strandgrävning och röjningsarbeten har naturområdet återskapats. Genom kommunsamverkan har föroreningskällor bestämts och åtgärdats. Nytt reningsverk byggts, våtmark anlagts och nedströms liggande sjöar skyddats. LILLASJÖN har just nu den bästa vattenkvaliteten på 100 år. Men arvet finns kvar. 4 meter dy minimerar volymen - gömmer sandbotten och förstör tidigare badplatser. Lillasjön hade vid 1900-talets början tre badplatser, en för män, en för kvinnor och en för prästen. Ska LILLASJÖN möta framtiden av egen kraft, måste vattenvolymen återställas!

Naturvänner! En satsning på miljön ger alltid resultat för ALLA i samhället. Människor trivs, ungdom ser hopp för framtiden.

Tillsammans med Hästveda Fritid värnar vi Lillasjön och dess vackra omgivning.

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM! Bankgironummret är 792-8740. För 30 kronor säger du ja till fortsatt miljöarbete och LILLASJÖN.

Vi ses i LILLASJÖNS NATUROMRÅDE!
För styrelsen - Kenneth Palmgren - Ordf

Bilaga 1: Fotoalbum