Volymökning.
Lillasjön delas i en öppen sjö och en våtmark.
Vallen medger höjning av vattennivån.

Etapp 1 är klar 1992

Emil Kronqvist
vassklipper Lillasjön.

Styrelsemöte i
föreningslokalen
-
Grillplats - Alla är välkomna.

Våtmarken söder om Lillasjön, foto C. Runeke © Våtmarken - södra delen av Lillasjön