Ladda ner

   Karta.pdf.    - Kartbild som kan öppnas med gratisprogrammet Adobe Reader.
   Leden.kml.    - Ledinformation som visas med gratisprogrammet Google Earth.
   Leden.gpx.    - För dig som har en GPS eller telefon som kan läsa gpx-filer.