Vandringsleden vid Lursjön.
Vandringsleden vid Lursjön erbjuder en varierad vandring genom bokskog, blandskog och öppet odlingslandskap. Du har även möjlighet att rasta vid vindskyddet som ligger vid stranden till Lursjön.
Leden är 13 km, beroendes hur man går den. Det finns två startpunkter, ni kan antingen parkera vid Lursjön och starta er vandring eller vid Piparpsgården norr om sjön och ta er utgångspunkt därifrån. Av kartan ser ni hur de olika slingorna går.
Naturen och dess fågel- och djurliv är rikt och varierat. Här kan du se ett flertal häckande sjöfågel, uppleva ett myllrande fågelkvitter om vår och försommar och har du tur kan du skymta både älg och rådjur.
Längs med leden kommer ni att få se en del kulturlämningar och den mest påtagliga är spåren efter sjösänkningen i slutet av 1800-talet.
Längs med leden finns informationstavlor som berättar mer om Lursjön och dess omgivning. Visste du att det vid Lursjön fostrats flera konstnärer, eller att det häckar fiskgjuse vid sjön?

Lursjöleden anlades och invigdes hösten 2014. Bakom initiativet stod Hästvedas intresseförening och Farstorps byalag som med hjälp av Leadermedel arbetade fram leden.
Därefter överläts driften av leden till Hässleholms kommun som idag svarar för ledens underhåll och skötsel.

Allemansrätten gör det möjligt för oss alla att röra oss i skog och mark i princip utan begränsningar. Men det kräver ansvar och gott omdöme. Vi får inte skada natur och djurliv, och vi måste visa hänsyn mot markägare och mot andra människor ute i naturen. Allemansrätten kan sammanfattas med orden Inte störa – inte förstöra.

KARTA     Ladda ner