Runsten
I vapenhuset till Hästveda kyrka, uppställd mot väggen, förvaras en av Hästvedas märkligaste tillhörigheter, nämligen en runsten av brunaktig sandsten, som utgjort ena gaveln till en romansk gravkista. Stenens höjd är 69 cm. tjockleken är 9 cm och bredden är 59 cm. Den är från 1200-talet och bär därför en kristen inskription: "I dina händer, Herre, befaller jag din ande, åse". Detta är Jesu ord i Lukas 23,46 med den ändringen att huggaren skrivit din i stället för min, näst sista ordet.

Runstenen

Nordiska Futharken - Normalrunor
två varianter av den 16-typiga runraden, danska och svensk-norska runor.

f, v
u, v, o
th
o, a, ä
r
k, g
h, g
n
i, e, ä
a, e, ä
s
t, d
b, p
m, ä, e
l
R, e